Site Rengi

Hagb İtiraz Dilekçe Örneği

18.07.2020
433
Hagb İtiraz Dilekçe Örneği

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz Dilekçesi

Bazı durumlarda mahkemeler HAGB talep etmektedir. HAGB, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması anlamına gelmektedir. CMK 231’de yer alan bu kararı özel durumlarda verilmektedir. Suç işlemiş bir sanığın iyi hali dikkate alınarak verilen bir karardır. Deneyim süresini iyi halli bir şekilde geçiren suçlulara bu olanak tanınmaktadır. Genel olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı bir cezadan kurtulma anlamına da gelmektedir. Kimi zaman HAGB alan kişiler bu karara itiraz etmektedir. Böyle durumlarda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz Dilekçesi devreye girer. Bu dilekçe suç işlemediğinden emin olan kimseler açısından önemlidir. Çünkü bu dilekçe sayesinde suçsuzluğunu kanıtlayabilirler.

HAGB Nedir?

HAGB, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması anlamına gelir. Hayatında ilk kez suç işlemiş bireyler bu olanaktan yararlanır. Esasında Hagb itiraz dilekçe örneği verilen cezasın bir yararının olmayacağı durumlarda verilir. Günümüzde bu yönteme mahkemeler sıklıkla başvurmaktadır. Böylece insanlar gereksiz yere ceza almazlar. Bu karar CMK 231/5 fıkrasına göre düzenlenmiştir. HAGB durumunda bir suç durumu mevcuttur. Ancak HAGB kararı verildiğinde mahkumiyet kararı düşmektedir. HAGB kararı, sanığa tanınan ikinci şanstır. Bundan dolayı sanığın bu şansı iyi değerlendirmesi önemlidir. HAGB kararı için tüm şartların tam olması gerekir. Aksi durumunda hakim bu kararı kesinlikle veremez. İşte HAGB kararının şartları!

HAGB Kararının Şartları

Sanık daha önceden bir suça karışmamış olmalıdır. Bu suç durumu kasıtlı bir suç da olmamalıdır. Ortaya çıkan suç sonrasında mağdurun zararı giderilmelidir. Zararın giderilmesi bilirkişi incelemesiyle olmaktadır. Mahkeme heyeti sanığın tekrar suç işlemeyeceğine inanmalıdır. Sanığın da bu kararın verilmesine onay vermesi gerekir. Görüldüğü üzere HAGB şartları geniş kapsamlıdır. Bundan dolayı HAGB alabilmek çok da kolay değildir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz Dilekçesi ile HAGB itirazı yapılabilir. HAGB kararına itiraz edilebilmektedir. Ancak HAGB için istinaf ya da temyiz yolu açık değildir. HAGB itirazını bu kararı veren mahkemeye yapmalısınız. İlgili mahkemeye dilekçe vererek HAGB için itiraz edebilirsiniz. Adliyede Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz, görüşülür. Dilekçe eksiksiz ve hatasız doldurulmuşsa, bu itiraz dikkate alınır.

Hagb İtiraz Dilekçe Örneği

 

 

    … AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO                                 :

İTİRAZ EDEN                             :

T.C. KİMLİK NO                         :

ADRES                                       :

VEKİLİ                                        :

İTİRAZA KONU KARAR               : … Ceza Mahkemesinin …/…/2020 tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararı.

KONU                                           :  … Ceza Mahkemesinin …/…/… tarihinde sanık … … ile ilgili olarak vermiş olduğu …/… Esas ve …/… Karar sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itirazlarımız.

AÇIKLAMALAR                             

1- … Ceza Mahkemesinin … suçundan yapılan yargılamada sanık ….. aleyhine vermiş olduğu …/…/2019-2020 hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yasal düzenlemelere ve hukuka aykırıdır.

2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartları, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 231. maddesinde açıklanmıştır. Sanık hakkında HAGB kararı verilebilmesi için bahsi geçen maddedeki koşulların bir arada bulunması gerekir.

3- (Not: 3. ve 4. maddelerde somut olayın koşulları anlatılacak) Hükmolunan cezanın … (buraya ne kadar ceza verildiği yazılacak) olması ve sanık …’ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunmakla birlikte sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varılıp varılmadığı ve suçun işlenmesiyle müvekkilimizin uğradığı zararın tazmin edilip edilmediği hususlarında mahkemece bir değerlendirme yapılmamıştır.

4- Sanık …., yargılama sırasında …/…/2019-2020 tarihli duruşmada müvekkilimize karşı tehditkar ifadelerde bulunmuştur. Bu durum duruşma tutanaklarına yansımıştır.

5- Buna rağmen “sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması” şartı konusunda mahkemece bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu durum kanunun 232. maddesine aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER                      : CMK 231-232

SONUÇ VE TALEP                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle, … Ceza  Mahkemesinin verdiği hükmün yeniden incelenerek sanık … … hakkında … suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına ve yukarıda açıklanan gerekçelerle “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına” ve sanık hakkında verilen … ay/yıl mahkumiyet hükmünün açıklanmasına karar verilmesini itirazen arz ve talep ederim. …/ … / 2019

 AD SOYAD

                                                                                    İMZA 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.